Buhar Kazanı

Buhar Kazanı; herhangi bir yakıtın yakılması veya elektrik, nükleer enerji ile suyun ısıtılarak istenilen miktarda, sıcaklık ve basınçta buhar elde edilmesi için kullanılan kapalı kaptır.

Kazanlar çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmaktadır. Bunlardan bazıları;

Alev – duman gazlarının dolaşım durumuna göre:

a) Alev borulu, duman borulu, alev – duman borulu kazanlar

         1 geçişli (tek geçişli) 

         2 geçişli (Skoç tipte denir)

         3 geçişli

b) Su borulu kazanlar

c) Alev borulu- su borulu kazanlar

Yaktığı yakıta göre:

a) Katı yakıt yakan kazanlar

b) Sıvı yakıt yakan kazanlar

c) Gaz yakıt yakan kazanlar

d) Çok yakıt yakan kazanlar

e) Yanabilir endüstri artığı ve çöp yakan kazanlar

f) Atık ısı (çürük gaz) kazanları

g) Elektrikle ısı veya buhar üreten kazanlar

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre Buhar Kazanlarının periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Buhar Kazanı yönetmeliğin atıf yaptığı ve yürürlükte olan güncel standartlara göre muayenesini gerçekleştirmekteyiz.

 

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

 

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

Öncelikle testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için kazan soğuk olmalıdır. Ayrıca;

1) Kazan ısıtma yüzeyleri temiz olmalıdır.

2) Kazan üzerindeki bütün kaçaklar önlenmelidir.

3) Kazan vanaları (emniyet ventilleri, sıcak su/yağ gidiş/dönüş vanaları, blöf vanası) kör flanşla körlenmelidir.

4) Kazan tamamen su ile doldurulmalı, (Su, kaba kirleticiler içermemeli ve 20 ile 40 derece arasında olmalıdır.)

5) Kazan ön ve arka kapakları açılmalıdır.