Hava Tankı ve Kompresörü

Havayı veya gazı atmosfer basıncının atmosfer basıncının üzerine çıkarılması için kullanılan ekipmanlardır. Hava basıncının olduğu alanlarda ve pnömatik sistemlerin olduğu alanlarda kullanılmaktadır. Hava tankı ve kompresöründe yüksek risk etmeni hava tankı olarak değerlendirilmektedir. Hava tankı ve kompresörü her işletme için zaruri bir ekipmandır.

Hava Tankları Yerleşim Durumuna Göre

Dik Silindirik Hava Tankları

Yatay Silindirik Hava Tankları olarak iki gurupta incelenmektedir.

Kompresörler Çalışma Şekillerine Göre,

Pistonlu Kompresörler

Vidalı Kompresörler

Merkezkaç Kompresörler

Eksenel Alımlı Kompresörler

Jet Kompresörler

Hidrolik Kompresörler

Gaz ve Buhar Kompresörü vb.

 

Periyodik Muayene Sıklığı Nasıl Belirlenmelidir?

Periyodik muayene sıklığı ile ilgili açıklama İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği aşağıdaki gibidir.

Ek III Madde 1.4 Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.

Muayene Öncesi Ön Hazırlık:

1) Basınçlı kabın elektrikle olan bağlantısı kesilmelidir.

2) Basınçlı kap içerisindeki basınçlı hava, tahliye musluğundan tamamen boşaltılmalıdır.

3) Basınçlı kap üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.

4) Basınçlı kap giriş ve çıkış ana stop vanaları sıkıca kapatılmalı/körlenmelidir.

5) Basınçlı kap içerisinde hava kalmayacak şekilde tamamen su ile doldurulmalıdır.

6) Değişik tipteki basınçlı kaplar için, özellikleri bize bildirilerek gerekli hazırlıklar hakkında bilgi alınmalıdır.